Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a les normes per les quals es regeixen els moviments internacionals de dades

Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència de Protecció de Dades, relativa a les normes per les quals es regeixen els moviments internacionals de dades

[01/12/2000]

Instrucció que aclareix i facilita a tots els interessats el procediment seguit per l'Agència per a complir les previsions contingudes en la diversitat de normes que es refereixen al moviment internacional de dades.

normativa