Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics

[10/02/2017]

Què és el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics?

El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, el PEUAT, conforma el marc normatiu entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Els allotjaments turístics inclouen tant establiments hotelers, habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs o residències universitàries.

Antecedents

El 14 de març es va publicar al BOPB l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, que prorrogava la Suspensió de llicències d’allotjament turístic a la ciutat de Barcelona fins el 2 de juliol de 2017. El PEUAT es va aprovar el 27 de gener de 2017 al Ple de l’Ajuntament de Barcelona i l'aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 6 de març de 2017.

Podeu llegir la publicació definitiva oficial fent clic aquí.

Gremi d'Hotels de Barcelona

En el decurs de l’any 2016 el Gremi d’Hotels de Barcelona ha fet un seguiment constant de l’evolució del document del projecte inicial del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, PEUAT, mantenint al llarg de tot l’any constants reunions amb els líders i principals representants dels diferents Grups Municipals amb presència a l’Ajuntament de Barcelona, a qui es van transmetre el posicionament, preocupacions i propostes del nostre sector al respecte: Janet Sanz i Agustí Colom de l’equip de Govern de Barcelona en Comú;Xavier Trias i Sònia Recasens de CiU; Jaume Collboni, Montserrat Ballarín i Daniel Mòdol del PSC; Alfred Bosch, Jordi Coronas i Albert Castellanos d’ERC; Alberto Fernández-Díaz i Xavier Mulleras del PPi, Carina Mejías de Ciutadans.

Al·legacions

En publicar-se l'aprovació inicial i, després d'analitzar el document amb deteniment, el GHB va presentar el 13 de juny les seves al·legacions al text publicat.

En aquestes al·legacions es posava de manifest el posicionament del sector al respecte. Entre d’altres temes, es rebutjava de ple el concepte de “Disconformitat urbanística” incorporat, que afectava a un alt percentatge de la planta hotelera de la ciutat com a conseqüència de la Disposició transitòria tercera recollida a l’aprovació inicial. Aquest aspecte afectava negativament a gairebé tot el sector de l’hostaleria, ja que la conseqüència de la seva aplicació és la impossibilitat real de renovar i/o actualitzar la planta hotelera actual, un factor vital doncs estava en joc el deteriorament de la imatge de Barcelona i el seu desenvolupament econòmic.

A més, es va incidir en que aquest Pla propiciés la resolució d’aspectes clau per a la ciutat, com ara l’eradicació dels pisos turístics il·legals, que creixien de manera descontrolada i posava en greu perill la qualitat de la destinació i la convivència veïnal amb l’activitat turística, a més de fomentar l’economia submergida i el frau laboral i fiscal, sense assegurar les garanties al consumidor. 

Podeu llegir la nota de premsa emesa pel GHB al respecte, aquí.

Manual Operatiu

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el document, que recull la documentació i procediments necessaris per tal de facilitar l’aplicació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), que regula l’ordenació de tots els establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic de la ciutat.

En aquest document s’hi presenten de forma esquemàtica els principals trets del pla. Com a funcions destacades, inclou l’elaboració del protocol de tramitació de l’informe previ necessari per a l’ampliació o la nova implantació d’allotjaments turístics. I defineix l’òrgan de gestió del cens d’allotjaments, l’instrument de gestió públic, accessible via web i dinàmic que ha de permetre l’aplicació de les determinacions del PEUAT a través del control i gestió de les altes, baixes i modificacions dels establiments.

Podeu consultar el document complet FENT CLIC AQUÍ

assessorament | peuat