Auservi Group

Auservi Group

[09/01/2018]

Auservi Group inicia la seva activitat com a Empresa de Seguretat i Vigilància amb la intenció de demostrar que l'excel·lència en el servei no és una utopia.

Serveis

Els serveis de vigilància són portats a terme per Vigilants de Seguretat uniformats i equipats. Aquests es mantenen en contacte permanent amb el Centre de Control (24 hores) amb la finalitat de dissuadir la comissió d'actes delictius, actuar en situacions de crisi i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Els serveis de vigilància i protecció d'establiments, béns, espectacles, certàmens o convencions poden tenir caràcter puntual o permanent, i requerir vigilància estàtica o dinàmica. La tasca dels vigilants de seguretat es regeix per unes normes d'actuació establertes per Auservi Group, i cada actuació queda reflectida en la seva part de servei diari, el qual permet al client un coneixement íntegre de tota situació.

Avantatges

Servei de Vigilant de Seguretat a 15,30 €/h
Servei controladors a 14,70 €/h
Així mateix, realitzem protocol d'actuació en casos d'atacs yihadistes, formació per realitzar denuncies via internet amb els Mossos d'Esquadra. Compten amb sistemes de CCTV i control de sistemes d'incendi.

Enllaços
proveïdors