Conclusions | Debat sobre allotjament turístic mal anomenat col·laboratiu organitzat per Esquerra Republicana de Barcelona el 3 d’abril de 2018

Conclusions | Debat sobre allotjament turístic mal anomenat col·laboratiu organitzat per Esquerra Republicana de Barcelona el 3 d’abril de 2018

[10/04/2018]

El passat 3 d’abril vàrem tenir l’oportunitat de prendre part en el debat sobre la mal anomenada economia col·laborativa en l’allotjament turístic, organitzat per Esquerra Republicana de Barcelona i moderat per Alfred Bosch.

La jornada, que va estar participada també per responsables d’Airbnb a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i d’Associacions de Veïns de Catalunya, va servir per constatar que les postures defensades per plataformes com Airbnb cada cop tenen menys suport públic, al defensar un model, cínicament presentat com a ‘social’, que en realitat encobreix una economia submergida a gran escala.

En aquest sentit, l’enorme malestar expressat pels representants d’associacions veïnals i veïns a títol personal, clarament desbordats per les molèsties constants en la seva activitat diària a les seves llars, va ser una constant de la jornada.

Les administracions representades van expressar, així mateix, la seva clara voluntat d’acabar amb la il·legalitat; van denunciar la deficient i insolidària tributació dels amfitrions i, la irrisòria tributació de les plataformes al territori (cal recordar que Airbnb va pagar només 55.211€ en impost de societats de tota la seva activitat a Espanya el 2016).

Per la seva banda, el Gremi d’Hotels de Barcelona va defensar el model d’allotjament turístic que representa, que fomenta la coexistència de l’activitat turística de manera respectuosa amb els ciutadans de Barcelona i el seu entorn, amb un model no intrusiu amb el seu context que garanteix un ple control de l’activitat turística que s’hi duu a terme.

Així mateix, vàrem posar de manifest el nul compromís de les plataformes, Airbnb fonamentalment, per erradicar la il·legalitat, essent un ‘còmplice necessari’ de tot aquest desequilibri i greus perjudicis per la ciutat.

Vàrem poder explicar també, com els pisos turístics que comparteixen usos amb residents han erosionat l’encaix del turisme amb la ciutat, doncs han accentuat tota una sèrie de prejudicis directes en els veïns, generant un clima de malestar injustament enfocat cap a l’activitat turística en general.

Aquesta eclosió descontrolada de pisos turístics, ha provocat també que es dupliqui la capacitat allotjativa de Barcelona en només cinc anys, sense cap tipus de control, incrementant per tant la pressió turística en moltes zones de la ciutat.

Tot plegat, aquest fet està essent un factor cabdal en l’augment del preu de l’habitatge i l’expulsió de molts veïns dels seus barris habituals, provocant una desnaturalitzant d’aquests i del seu comerç, degradant la qualitat del producte turístic de Barcelona.

Finalment, vàrem poder relacionar el cúmul d’aspectes vitals que queden al descobert amb l’activitat d’aquests pisos turístics, com ara, manca de control sobre la tributació i sobre aspectes de seguretat, salubritat, laborals i tècnics, entre molts d’altres.

 

Manel Casals

Director General

noticies