Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2020

Resolució de 3 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2020

[11/10/2019]

S'estableixen les festes laborals a nivell estatal per a l'any 2020 de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

normativa