COVID-19 | Informació bàsica de prevenció i actuació

COVID-19 | Informació bàsica de prevenció i actuació

[10/03/2020]

Davant qualsevol situació de dubte: Truqueu al 061 on us ajudaran a avaluar i actuar de forma pertinent.

1. SEGUIMENT DE REOBERTURA DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

- Llistat d'obertura dels establiments turístics 

 

2. LLISTAT DE PROVEÏDORS

- Llistat proveïdors de material sanitari i altres tipus de serveis per fer front a la Covid-19

- Llistat proveïdors de serveis de càtering

 

3. MESURES PER ALS ESTABLIMENTS TURÍSTICS

- Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Cataluny

En matèria econòmica:

- Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació

- Publicació al BOE per la qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries (14 d'abril)

Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 (17 de març)

- Resolució per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 (25 de març)

- Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (17 de març)

Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic del covid-19 (12 de març)

Tramita aquí la Línia de crèdit ICF – AVALIS LIQUIDITAT 

Línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic 

En matèria laboral:

- Ampliació del RDL 18/2020

- Resum de l'ampliació del RDL 18/2020

Resum executiu del RDL 18/2020, de 12 de maig, sobre les mesures socials en defensa del treball

Circular aclaratoria de las interpretaciones del RDL 18/2020 de prórroga total o parcial de los ertes de suspensión y reducción de jornada.

Publicació al BOE de les mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (31 de març)

- Resum de les mesures urgents complementàries

- Publicació al BOE per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 (29 de març)

- Publicació al BOE per la qual s'adopten mesures complementàries per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (27 de març)

- Instruccions per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació

En matèria sanitària:

- Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en el territori de Catalunya

- Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries en el territori de Catalunya

Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual és modifica la Resolució SLT/2073/2020

- Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

En matèria fiscal:

Eliminació de la quota mínima del cànon de l’aigua

- Publicació al BOE de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (21 d'abril)

- Decret Llei 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària

- Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

 

4. MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES

- Mesures municipals

- Normativa catalana

- Normativa estatal

- Informació de la Generalitat de Catalunya per a ciutadania

 

5. DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

- Cartells del GHB COVID-19 Prevention

- Principals qüestions sobre el procés de reobertura dels allotjaments turístics

- Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic. Al final d'aquesta pàgina trobaràs el Check List, elaborat per la CEHAT i l’ITH, amb les pautes concretes per als hotels i els apartaments turístics.

Preguntes i respostes

Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (Covid-19)

- Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel Covid-19 a Catalunya – Departament d’Interior

Afectacions del coronavirus per a les persones consumidores

 

6. FONTS D’INFORMACIÓ OFICIALS

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Organització Mundial del Turisme (Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector)

 

7. COMUNICATS DE PREMSA DEL GHB

Consulta aquí els últims comunicats de premsa.

normativa