COVID-19 | Informació bàsica de prevenció i actuació

COVID-19 | Informació bàsica de prevenció i actuació

[10/03/2020]

Davant qualsevol situació de dubte: Truqueu al 061 on us ajudaran a avaluar i actuar de forma pertinent.

1. LLISTAT DE PROVEÏDORS

- Llistat proveïdors de material sanitari i altres tipus de serveis per fer front a la Covid-19

- Llistat proveïdors de solucions tecnològiques per fer front a la Covid-19

 

2. MESURES DE LES QUALS ELS HOTELS ES PODEN BENEFICIAR

Publicació del BOE en la qual s’autoritza la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril (9 d’abril)

En matèria econòmica:

- Publicació al BOE per la qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries (14 d'abril)

Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 (17 de març)

- Resolució per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 (25 de març)

- Decret Llei 7/2020 de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (17 de març)

Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic del covid-19 (12 de març)

Tramita aquí la Línia de crèdit ICF – AVALIS LIQUIDITAT 

Línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic 

En matèria laboral:

- Resum executiu del RDL 18/2020, de 12 de maig, sobre les mesures socials en defensa del treball

Circular aclaratoria de las interpretaciones del RDL 18/2020 de prórroga total o parcial de los ertes de suspensión y reducción de jornada.

Publicació al BOE de les mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (31 de març)

- Resum de les mesures urgents complementàries

- Publicació al BOE per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 (29 de març)

- Publicació al BOE per la qual s'adopten mesures complementàries per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19 (27 de març)

- Instruccions per a la tramitació d’expedients de regulació d’ocupació

En matèria sanitària:

Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren els serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries

Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic

- Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball

En matèria fiscal:

Eliminació de la quota mínima del cànon de l’aigua

- Publicació al BOE de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (21 d'abril)

 

3. MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES

- Mesures municipals

- Normativa catalana

- Normativa estatal

- Informació de la Generalitat de Catalunya per a ciutadania

 

4. DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

- Principals qüestions sobre el procés de reobertura dels allotjaments turístics

Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic. Al final d'aquesta pàgina trobaràs el Check List, elaborat per la CEHAT i l’ITH, amb les pautes concretes per als hotels i els apartaments turístics.

Preguntes i respostes

Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (Covid-19)

- Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel Covid-19 a Catalunya – Departament d’Interior

Afectacions del coronavirus per a les persones consumidores

Informe de seguiment de l'activitat turística

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme - 7 d’abril de 2020

 

5. FONTS D’INFORMACIÓ OFICIALS

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Organització Mundial del Turisme (Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector)

 

6. COMUNICATS DE PREMSA DEL GHB

- Gremi d'Hotels de Barcelona: El Gremi d’Hotels de Barcelona considera que prorrogar els ERTO per força major només fins el 30 de juny aboca al sector hoteler a la ruïna

Gremi d'Hotels de Barcelona: Seguiment "Hotels Salut"

- ConfeCat: ConfeCat eleva un prec d’auxili a la Generalitat de Catalunya

- Gremi d'Hotels de Barcelona: Jordi Mestre transmet a Reyes Maroto les mesures necessàries per protegir el sector hoteler

Gremi d'Hotels de Barcelona: Jordi Mestre: “No contemplem que l’activitat turística s’activi, pel cap baix, fins al mes de setembre”

- ConfeCat: ConfeCat transmet al President de Catalunya les mesures necessàries per protegir el sector hoteler

Gremi d'Hotels de Barcelona i ConfeCat: Catalunya activa hotels per acollir pacients lleus de COVID-19

Gremi d'Hotels de Barcelona: Abordatge de la Crisi Sanitària COVID-19

normativa