Limp'Tres - Empresa de Neteja integral

Limp'Tres - Empresa de Neteja integral

[01/01/2013]

Limp'Tres és una  empresa especialitzada a prestar serveis de neteja vertical i manteniment de tot tipus de dependències dels establiments hotelers.

Actualment l'empresa està formada per vidriers, netejadors, especialistes, personal especialitzat en tècniques d'escalada, caps de grup, supervisors de zona, encarregats, personal administratiu, enginyers col·legiats, directius i comercials.

Serveis

Amb aquesta plantilla donen servei als diferents centres de treball. Es tracta, doncs, d'una organització de gran agilitat que permet donar una ràpida resposta a qualsevol necessitat que experimentin les empreses i entitats. Així mateix, posa especial èmfasi en la captació i selecció del personal que ha de prestar els serveis, mitjançant l'aplicació de criteris molt rigorosos.

Als associats del GHB els ofereix, a més, tres nous serveis de neteja i desincrustació que milloren el rendiment dels sistemes de fred i calor de l’hotel:

- Neteja Integral de l’extracció de fums a les cuines:  Campana, filtres, conductes verticals i horitzontals, turbina i caixa turbina. Per aquesta tasca, s'utilitzarà un robot específic per la correcta intervenció a tots els punts.

- Desincrustació de la calç en els bescanviadors de plaques: Una neteja en profunditat sense desmuntatge, que garantirà un millor rendiment. 

- Neteja-desinfecció minuciosa dels serpentins de les refredadores: A través d'una eina, una escuma específica i netejant de dins a fora del serpentí es podrà garantir una fiable i eficaç neteja d’aquests conductes.

Així mateix, aquesta empresa ofereix serveis de neteja d’interiors de tubs de cuina, de filtres i controls de legionel·la.

Avantatges

Els associats del GHB gaudireu d’un 10% de descompte sobre la tarifa habitual en tots els serveis de LimpTres

Enllaços
proveïdors