Impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

Impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

[15/12/2016]

L’impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya va entrar en vigor a finals de l’any 2012, a partir del gest de responsabilitat amb el país que el sector empresarial de l’allotjament turístic va realitzar, atesa la greu situació econòmica de l’administració .

En aquest sentit, actualment s’està valorant una possible modificació a l’alça de les condicions econòmiques de l’impost sobre les estades en els establiments d’allotjament turístics de Catalunya, sobre la qual el Gremi d’Hotels de Barcelona ja s’ha manifestat obertament, oposant-se a la modificació a l’alça d’aquest, sumant-se a l’opinió conjunta de tot el sector empresarial turístic de Catalunya representat per la ConfeCAT.

Condicions

Podeu consultar les condicions al Díptic informatiu de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

Podeu consultar també les tarifes de l'impost segons tipologia d'establiment.

Ús dels fons recaptats

Pel que fa a l’ús dels fons recaptats, l’entitat advoca per tal que la destinació continuï mantenint el seu impacte internacional, cal una inversió suficient en promoció turística, defensant que el 100% de l’impost vagi a parar a promoció turística per la importància que aquesta adquireix.

Recaptació impost turístic

Recaptació a nivell global de Catalunya

Des de la posada en marxa de l’impost sobre les estades turístiques, s’han recaptat 126.1 milions d’euros, dels quals 39,5 milions han anat als Ens Locals.

Més de 43 milions corresponen a la recaptació del 2015, el que suposa un increment respecte a l’any anterior d’un 5,5%.

Tots els trimestres del 2015 han experimentat un creixement de recaptació respecte als mateixos trimestres de l’any anterior.

Recaptació per demarcacions

Províncies

2015

TOTAL

(4T-2012 / 2013 / 2014/ 2015)

Barcelona

28.430.394,43

81.937.170,53

Tarragona

5.979.044,83

17.943.289,66

Lleida

977.808,64

2.878.293,08

Girona

8.002.078,83

23.083.987,49

Pendent d’assignació

114.522,89

278.640,15

Total

43.503.849,62

126.121.380,90

 

Recaptació Barcelona ciutat

La ciutat de Barcelona ha recaptat l’any 2015, 22.249.091,39 € el que suposa un 51% del total de la taxa, i haver crescut respecte l’any anterior un 6,58%.

La tipologia d’allotjaments que ha crescut més respecte de l’any anterior són els creuers (73%). Els establiments hotelers són els que més recapten a la ciutat de Barcelona, seguits a molta distància dels habitatges d’ús turístics i els càmpings.

Tramitació de l'impost

Per tramitar l'impost de manera telemàtica, seguiu les instruccions d'aquest fulletó.

Impost | promoció