Impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

Impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

[15/12/2016]

L’impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya va entrar en vigor a finals de l’any 2012, a partir del gest de responsabilitat amb el país que el sector empresarial de l’allotjament turístic va realitzar, atesa la greu situació econòmica de l’administració .

En aquest sentit, actualment s’està valorant una possible modificació a l’alça de les condicions econòmiques de l’impost sobre les estades en els establiments d’allotjament turístics de Catalunya, sobre la qual el Gremi d’Hotels de Barcelona ja s’ha manifestat obertament, oposant-se a la modificació a l’alça d’aquest, sumant-se a l’opinió conjunta de tot el sector empresarial turístic de Catalunya representat per la ConfeCAT.

Condicions

Podeu consultar les condicions al Díptic informatiu de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics de Catalunya

Podeu consultar també les tarifes de l'impost segons tipologia d'establiment

Ús dels fons recaptats

Pel que fa a l’ús dels fons recaptats, l’entitat advoca per tal que la destinació continuï mantenint el seu impacte internacional, cal una inversió suficient en promoció turística, defensant que el 100% de l’impost vagi a parar a promoció turística per la importància que aquesta adquireix.

Recaptació impost turístic

Recaptació a nivell global de Catalunya

En el període 2017-2018 totes les províncies han registrat una pèrdua d’ingressos, excepte la de Barcelona (tot i que si aïllem els resultats de Barcelona ciutat, la resta de província de Barcelona també ha presentat un decreixement respecte al període anterior).

Des de la posada en funcionament de l’impost fins avui, la província de Barcelona ha guanyat pes en detriment de la resta, ja que ha passat d’un 63% dels ingressos el primer any a un 66% en el darrer.

Recaptació per demarcacions

Províncies

2017 - 2018

Barcelona

37.382.074,46

Tarragona

10.143.047,47

Lleida

1.213.553,03

Girona

7.796.592,85

Total

56.535.267,81

Consulta aquí el Balanç de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) para obtener más información

Recaptació Barcelona ciutat

La ciutat de Barcelona ha recaptat l’any 2015, 22.249.091,39 € el que suposa un 51% del total de la taxa, i haver crescut respecte l’any anterior un 6,58%.

La tipologia d’allotjaments que ha crescut més respecte de l’any anterior són els creuers (73%). Els establiments hotelers són els que més recapten a la ciutat de Barcelona, seguits a molta distància dels habitatges d’ús turístics i els càmpings.

Tramitació de l'impost

Per tramitar l'impost de manera telemàtica, seguiu les instruccions d'aquest fulletó.

Impost | promoció