Reducció del consum d'aigua

Reducció del consum d'aigua

[20/12/2016]

L'objectiu del Gremi d'Hotels de Barcelona és l'estalvi d'aigua a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions dels hotels associats a l'entitat per tal de millorar el grau de confort dels clients i la petjada hídrica.

Estalvi

Gràcies a la monitorització i accions especifiques, els hotels de la ciutat poden arribar a estalviar fins a un 30% en consum d’aigua.

Accions

En les diferents accions que es duen a terme des de l'entitat per assolir els objectius en aquesta matèria s'hi poden destacar:
- Control exhaustiu de consums
- Diagnosi de necessitats hídriques
- Estratègies diferenciades segons l’àrea de l’hotel
- Formació del personal dels diferents serveis
- Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius

Pel que fa a les zones verdes, les accions són:
- Disminuir superfície dedicada a gespa i augmentar recobriments de sol estètics (pedra, grava, escorça d’arbres...)
- Xerojardineria
- Sistemes de reg eficients
- Cobertes verdes als terrats dels hotels
- Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua
- Mecanismes estalviadors com reductors de cabal, aixetes, mecanismes per a cisternes d’urinaris i inodors, mecanismes per a processos de neteja...
- Aprofitament aigua de pluja.
- Reutilització d’aigües grises / piscina.
- Campanyes comunicatives enfocades als treballadors i als clients dels hotels:
  - Senyalística a les habitacions i lavabos
  - Informació de consum i eficiència d’aigües als directoris dels hotels
  - Estratègies d’estalvi d’aigua a la preparació dels aliments
  - Informar al client dels consums hídrics de cada servei: bugaderia, neteja, jardins…
  - Visualització de la reducció de la petjada hídrica i associada
  - Sol·licitud de canvi de tovalloles per estàncies superiors a una nit

sostenibilitat