Estalvi i eficiència energètica

Estalvi i eficiència energètica

[21/12/2016]

L'objectiu del Gremi d'Hotels de Barcelona és l'estalvi i eficiència energètica a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions per millorar el grau de confort dels clients i la petjada de carboni, millorant així la imatge percebuda dels hotels de la ciutat.

Estalvi

Gràcies a la monitorització i accions especifiques es pot arribar a estalviar fins a un 45% en consum d’electricitat i un 60% en consum de gas.

Accions

En les diferents accions que es duen a terme des de l'entitat per assolir els objectius en aquesta matèria s'hi poden destacar:
- Control exhaustiu de consums
- Diagnosi de necessitats lumíniques
- Estratègies diferenciades segons l’àrea de l’hotel
- Formació del personal dels diferents serveis
- Contractació i calendarització de manteniments preventius i correctius
- Energia verda: Proposta d’empreses d’energia verda
- Mecanismes estalviadors:
  - Substitucions a les instal·lacions amb LEDS
  - Detectors de moviment als passadissos per il·luminaria automàtica
- Campanyes comunicatives: treballadors i clients
  - Informació als directoris sobre les accions realitzades per tal de millorar l’eficiència energètica, per tal de compartir amb els clients
  - Informar al client dels consums energètics de cada servei: bugaderia, neteja, jardins…
  - Visualització de la reducció de la petjada de carboni associada

sostenibilitat