Aprofitament alimentari

Aprofitament alimentari

[21/12/2016]

L'objectiu del Gremi d'Hotels de Barcelona és retornar a la societat l’impacte del turisme mitjançant donacions de menjar que son malbaratades.

Estalvi

Gràcies a la monitorització i accions especifiques, els hotels de la ciutat poden ajudar a aprofitar una part de les 40.000 tones d’aliments que malbarata Catalunya al sector de la restauració.

Accions

En les diferents accions que es duen a terme des de l'entitat per assolir els objectius en aquesta matèria s'hi poden destacar:
- Control exhaustiu de consums i despeses
- Diagnosi de les “devolucions” per racionalitzar millor les porcions
- Formació del personal del departaments d'F&B
- Formació específica del personal de cuina en “Cuina de reciclatge/aprofitament”
- Col·laboració amb ONGs alimentàries que tinguin la possibilitat de transportar aliments a diversos punts de la ciutat (menjadors socials, etc.)
- Elaboració de pautes mínimes de recollida de menjar donat
- Campanyes comunicatives: treballadors i clients
  - Informació als directoris sobre les accions realitzades per tal de millorar l’aprofitament alimentari, obtenir menys despeses i procediment de donació de menjar
  - Informar al client mitjançant senyalística de tenir cura en el consum de menjar

Col·laboracions

El Gremi d’Hotels de Barcelona col·labora amb Nutrició sense fronteres amb l'aprofitament i la reducció d'excedent alimentari als hotels de Barcelona. L'ONG farà servir els aliments que els establiments hotelers no utilitzin per el·laborar i subministrar un menú nutricionalment equilibrat a les persones en situació d'exclusió social, tot optimitzant els recursos disponibles i convertir Barcelona en una ciutat referent en l'aprofitament de l'excedent alimentari, reutlització d'aliments i sostenibilitat.

sostenibilitat