Sr. Jordi Ferrer Graupera

Establiment: 
NH COLLECTION TOWER
Mod: 
H
Cat: 
5*
Càrrec: 
Òrgans de govern: