Sr. Miquel Gargallo Llaquet

Establiment: 
SUIZO
Mod: 
H
Cat: 
3*
Càrrec: 
Òrgans de govern: