Sr. Carles Tura Lladó

Establiment: 
SANT AGUSTI
Mod: 
H
Cat: 
3*
Càrrec: 
Òrgans de govern: