Sr. Josep Maria Malagarriga Vallet

Establiment: 
CONTINENTAL BARCELONA
Mod: 
H
Cat: 
3*
Càrrec: 
Òrgans de govern: