Sr. Manel Vallet Garriga

Establiment: 
CATALONIA MIKADO
Mod: 
H
Cat: 
3*
Càrrec: 
Òrgans de govern: