Sra. Georgina Mestre Angusto

Establiment: 
GRAN HOTEL TORRE CATALUNYA
Mod: 
H
Cat: 
4*S
Càrrec: 
Òrgans de govern: