Sr. Enrique Aranda Morilla

Establiment: 
MELIÁ BARCELONA SARRIÀ
Mod: 
H
Cat: 
5*
Càrrec: 
Òrgans de govern: