Què és el GHB

L’entitat
El Gremi d'Hotels de Barcelona és una associació empresarial formada pels establiments hotelers: hotels, hotels-apartaments, i hostals/pensions, així com pels apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, de la ciutat de Barcelona i el seu entorn, amb àmbit provincial.

Correspon al Gremi la representació i defensa col·lectiva dels interessos, drets i accions de tota mena que afectin a la totalitat o part de les empreses integrants de l’entitat.

Els òrgans de govern que formen el nostre Gremi consten de l’Assemblea general, la Junta rectora i la Comissió permanent.

Presència institucional
El conjunt de tots els associats li atorga una important capacitat de representació i diàleg davant l'Administració i altres organismes públics i privats per tractar temes diversos, com promoció, assignació d’habitacions per grans esdeveniments, seguretat ciutadana, normatives, ordenances municipals i els que puntualment convinguin, sovint mitjançant l’establiment de Comissions de serveis.

El Gremi en relació amb altres institucions
El Gremi d'Hotels de Barcelona compta amb participació en el capital social del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), està fortament vinculat a la Fundació que regenta l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona i, forma part del patronat de la Fundació Barcelona Zoo.

L'Extranet
Barcelonahotels.org és un portal informatiu pels establiments associats al GHB, obert també a la resta de persones interessades en la informació vinculada al nostre sector.

En ell, el personal de l’hotel tindrà accés a tota la informació vinculada al sector hoteler, com ara normatives, estadístiques, projectes del GHB i esdeveniments rellevants a la ciutat, entre d’altres. Alhora, esdevé el canal de comunicació entre els hotels i l’associació que, mitjançant les Circulars i els Comunicats, els manté informats puntualment de qualsevol novetat que pugui afectar el seu dia a dia.

Així mateix, és el punt de partida per estar connectat a la nostra entitat mitjançant les noves xarxes socials, com ara Twitter i Facebook.

Estem segurs que aquesta eina esdevindrà d’ajuda i us serà d’utilitat pel vostre dia a dia.

Una cordial salutació,

Jordi Clos
President

Jordi Clos
President