Vincles

CCIB
Rambla Prim 1-17
08019 Barcelona
Tel.: 93 230 10 00
Fax: 93 230 10 01
www.ccib.es
Ajuntament de Barcelona
Pl. Sant Jaume, 1
08002 Barcelona
Tel.: 93 402 70 00
www.bcn.es
Secretaria de Comerç i Turisme
Pg. de Gràcia, 94
08008 Barcelona
Tel.: 93 484 96 00
Fax: 93 484 96 49
www.gencat.cat
Turisme de Barcelona
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com/
Bombers de Barcelona
Bombers de Barcelona
www.bcn.es/bombers
Mossos d'esquadra
Mossos d'esquadra
www.gencat.cat/mossos
CEHAT
CEHAT
C/ Orense 32
28020 Madrid
Tel.: 902 01 21 41
        91 556 71 12
Fax: 91 556 73 61
www.cehat.com
ESHOB
Pg. del Taulat, 243
08019 Barcelona
Tel.: 93 453 29 04
Fax: 93 323 74 23
www.eshob.com