Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

[15/06/2018]

Convocatòria de subvencions per a l'any 2018, en règim de concurrència competitiva, destinada als ens locals i a les empreses privades i universitats públiques de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

normativa