Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

[10/11/2016]

Assessoria jurídica general sobre aspectes civils, mercantils i altres

El Gremi d’Hotels de Barcelona compta amb els serveis d'una assessoria jurídica externa que atén les necessitats globals del sector, recollides i desenvolupades pel GHB, així com les diferents consultes sobre aspectes civils mercantils i altres que sorgeixen als associats a l’entitat.

Serveis

Els serveis que presten a l’entitat i als seus associats tenen a veure amb:

- la resolució de consultes en l'àmbit jurídic
- l’atenció i resolució d'actes i notificacions emeses per les autoritats municipals, autonòmiques o estatals competents
- la preparació de documentació concreta

Temes

Entre els temes més recurrents tractats darrerament s’hi troben aquells relacionats amb:

- els drets intel·lectuals
- el Pla d’usos de Ciutat Vella
- el desenvolupament dels plecs de descàrrec

Contacte

L'assessor jurídic del Gremi d’Hotels de Barcelona és Oleart Advocats i, en cas de ser un establiment associat, podeu dirigir-vos dirigir-se a ells mitjançant l'adreça de correu electrònic ghb@barcelonahotels.org.

assessorament